Kinderfysiotherapie in Breda en Prinsenbeek

Voor wie is de kinderfysiotherapeut er?

De kinderfysiotherapeut is er voor alle kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Dit betekent dat zowel baby’s, peuters, kleuters, schoolgaande kinderen als jongeren bij de kinderfysiotherapeut terecht kunnen. De kinderfysiotherapeut observeert, onderzoekt en behandelt, maar geeft ook voorlichting en advies.

sytseBij elke leeftijd horen vaardigheden op basis waarvan de kinderfysiotherapeut vast kan stellen of de ontwikkeling van het kind vertraagd of afwijkend verloopt. De behandeling is er op gericht om de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van het kind te stimuleren. Zodat het kind beter functioneert in zijn fysieke en sociale omgeving. Kinderfysiotherapie is daarom aangepast aan het specifieke ontwikkelingsprofiel van het kind.

Wat is kinderfysiotherapie?

Kinderfysiotherapie is een gespecialiseerde vorm van fysiotherapie gericht op baby’s, peuters, schoolkinderen en jongeren tot 18 jaar. De meeste kinderen ontwikkelen zich spelenderwijs op een natuurlijke manier. Bij sommige kinderen is er sprake van ontwikkelings gerelateerde problematiek. De ontwikkeling kan vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of ontstaan door een tekort aan motorische ervaring.

Kinderen hebben soms meer oefening nodig om bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen of ze moeten leren met minder mogelijkheden zich zo optimaal mogelijk verder te ontwikkelen. Op basis van de hulpvraag van ouders en kind wordt gebruik gemaakt van kindgericht materiaal, met aan het kind aangepaste instructies en dosering. Als het nodig is en het de behandeling ten goede komt, vindt de behandeling thuis plaats.

Voor meer informatie klikt u hier

Uw behandelaar: Patty van Hoorn en Kathelijne Geurdes

Voor rechtstreeks contact kunt u bellen: 06 – 38 38 95 94