Klachtenregeling

We doen, bij In-Motion Paramedisch Centrum, onze best u zo goed mogelijk te behandelen. Toch kan het zijn dat u ergens niet
tevreden over bent. Het gaat niet zoals u dat wenst. Het hoeft niet eens een echte ‘klacht’
 te zijn. Misschien vindt u het eigenlijk de moeite niet eens waard. Toch verzoeken wij u
vriendelijk dit met uw fysiotherapeut te bespreken. Liefst zo snel mogelijk. Hoe eerder het
is uitgesproken, hoe liever. U biedt ons zo de mogelijkheid onze service te verbeteren waar
wij dat kunnen. U kunt bij vragen of problemen over uw therapeut of over de gang van zaken altijd contact met ons opnemen. Als u er niet uitkomt kunt u ook terecht bij het KNGF, waarbij wij deelnemen aan de klachtenregeling. Leest u dan de tekst hieronder zorgvuldig door svp.

Klachtenregeling

We doen onze best u zo goed mogelijk te behandelen. Toch kan het zijn dat u ergens niet tevreden over bent. Het gaat niet zoals u dat wenst. Het hoeft niet eens een echte ‘klacht‘ te zijn. Misschien vindt u het eigenlijk de moeite niet eens waard. Toch verzoeken wij u vriendelijk dit met uw fysiotherapeut te bespreken. Liefst zo snel mogelijk. Hoe eerder het is uitgesproken, hoe liever. U biedt ons zo de mogelijkheid onze service te verbeteren waar wij dat kunnen.

U heeft de volgende mogelijkheden:

Een gesprek

Bespreek uw probleem met degene die u heeft behandeld. Vindt u dit moeilijk? 
Dan kunt u eenvriend(in) of  familielid meenemen

Bemiddeling

U kunt een bemiddelingsgesprek aanvragen. Dit kan bij het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie).

Advies

U kunt informatie krijgen bij het IKG (Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg) of
 bij het LIP (Landelijk Informatiepunt voor Patiënten). Beide bureaus kunnen u adviseren hoe 
u het beste uw klacht kenbaar kunt maken.

Klachtenprocedure

Levert een gesprek niet het gewenste resultaat? Dan kunt u schriftelijk een klacht indienen.
 Of u kunt iemand machtigen namens u een klacht in te dienen. Een onafhankelijke commissie behandelt uw klacht. Stuur uw brief naar één van de volgende instanties:

  • A.  Klachtencommissie van het KNGF:Secretaris Klachtencommissie KNGF, Postbus 248, 3800 AE Amersfoort,
    tel. 033 – 467 29 00
 (u wordt doorverbonden)

  • B.  Verenigingstuchtrecht van het KNGF:Commissie van Toezicht: Secretaris Commissie van Toezicht KNGF,
    Postbus 248, 3800 AE Amersfoort, tel. 033 – 467 29 00 
(u wordt doorverbonden)

  • C.  Regionaal Tuchtcollege: Stuur uw brief naar:Landelijk Informatiepunt voor Patiënten, Postbus 9101, 3506 GC Utrecht, tel. 030 – 266 16 61