EPTE; echogeleide percutane electrolyse therapie

Wat is EPTE?

EPTE is een nieuwe innovatie in de behandeling van slecht herstellende peesklachten. Binnen de groep peesklachten zijn er verschillende aandoeningen, elk met andere kenmerken of symptomen. Elektrolyse staat voor een applicatie, die een galvanische elektrische gelijkstroom percutaan (= door de huid heen) toedient middels een naald. Doordat de naald (vergelijkbaar met de naald die gebruikt wordt bij acupunctuur) onder echogeleide op de juiste plaats van de ontsteking wordt ingebracht, ontstaan er op de aangedane plaats een aantal chemische en fysiologische reacties. De gelijkstroom zal er maximaal 2 minuten zijn werk doen. Door de nauwkeurige lokalisatie en het rechtstreeks behandelen op de plek, zijn de resultaten goed. De behandeling middels het EPTE concept zal altijd in combinatie zijn met oefenvormen om de belastbaarheid en het natuurlijke herstel van de pees te bevorderen.

Voor wie is EPTE geschikt?

Percutane Electrolyse Therapie is effectief bij ontstoken pezen, zowel in de acute als de chronische fase. Chronisch ontstoken pezen veroorzaken vaak langdurige pijn en beperkingen in sport en dagelijks leven. Wanneer een ontsteking chronisch wordt, nemen de mogelijkheden tot herstel af. De lichaamseigen cellen worden “moe” en fysiologische herstelprocessen komen stil te liggen. EPTE tracht dit proces om te keren, door het lichaamseigen herstelvermogen direct op de pijnlocatie te herstellen.

Behandel indicaties zijn o.a.:

- Schouderpees klachten
- Kniepees klachten
- Achillespees klachten
- Voetpijn (hielspoor)
- Tenniselleboog
- Golfelleboog
- Hamstringblessures
- Liesblessures

Hoe verloopt het traject?

Tijdens de toediening van de stroomvorm zal er een soort verwarmingsproces plaatsvinden. Tijdens dit proces zal er een lokale biochemische reactie opgewekt worden, die ervoor zorgt dat de aanwezigheid van het verslechterde peesweefsel afgebroken wordt. Hiermee wordt een omgeving gecreëerd die zal leiden tot het inzetten van een normaal genezingsproces. Hiermee worden voorwaarden geschept tot een juiste gezonde (ontstekings-)reactie met als gevolg het bevorderen van reparatie van het peesweefsel. Dit laatste kan alleen op lange termijn bereikt worden in combinatie met actieve oefenvormen om de pees qua belastbaarheid te vergroten.

De behandeling is nagenoeg pijnvrij. De stroom wordt over het algemeen niet als pijnlijk ervaren. Het inbrengen van de naald is te vergelijken met het inbrengen van een acupunctuurnaald. Soms ervaart patiënt een beurs of een gevoel van spierpijn nadien. Deze zal binnen 1-2 dagen weer verdwenen zijn.

Komt u zonder verwijzing, dan neemt de fysiotherapeut eerst een intake en een onderzoek van uw klachten af. Komt u via de huisarts, sportarts of specialist? Dan heeft deze de screening al gedaan. Daarna doet de fysiotherapeut een lichamelijk onderzoek. De therapeut kijkt daarbij niet alleen naar de klacht zelf, maar onderzoekt tevens waardoor de klacht ontstaat. Indien noodzakelijk maakt de fysiotherapeut, naast het reguliere onderzoek, gebruik van echografie. Dit geeft extra inzicht in de klacht en verhoogt de zekerheid van de conclusies van de therapeut. Aan de hand van de uitkomsten stelt de fysiotherapeut samen met u een behandelplan op.

Voor aanvang van de behandeling dient het zogenaamde Informed Consent formulier ingevuld en ondertekend te zijn. U kunt deze bij de eerste afspraak meenemen.

Download hier het formulier

We hopen dat we u voldoende hebben geïnformeerd over de risico's van deze behandeling.

ONZE SPECIALISTEN

Wordt EPTE vergoed?

U kunt zonder verwijzing van de (huis-)arts of specialist naar een van onze fysiotherapeuten voor behandeling met EPTE op onze locatie in Princenhage. Behandeling met EPTE maakt bij IN-MOTION onderdeel uit van een reguliere behandeling fysiotherapie. Er worden door ons geen aparte kosten in rekening gebracht.

EPTE bij In-Motion Paramedisch Centrum in Breda (Princenhage).

Op welke locaties kan ik terecht?