Ergotherapie

Wat is Ergotherapie?

ERGOTHERAPIE VOOR VOLWASSENEN:
Mensen met lichamelijke of geestelijke klachten kunnen in hun dagelijkse leven allerlei praktische problemen ondervinden. Wij richten ons niet op de ziekte maar op de praktische gevolgen daarvan bij het uitvoeren van uw dagelijkse activiteiten. Wij helpen bij het oplossen van problemen, die hierbij kunnen ontstaan. Het kan hierbij gaan om problemen bij de zelfverzorging, uitvoeren van huishoudelijk werk, zelfstandig verplaatsen, hobby’s of werk.

ERGOTHERAPIE VOOR KINDEREN:
Kinderen kunnen problemen hebben in het uitvoeren van hun dagelijkse activiteiten. Handelingen en activiteiten die wij als vanzelfsprekend ervaren (aankleden, schrijven, eten met mes en vork, spelen), zijn voor sommige kinderen een groot probleem.
Onze kinderergotherapeut en sensorisch integratietherapeute, Angela Dils, analyseert waarom uw kind moeite heeft met bepaalde handelingen. Zij is erop gericht om uw kind te helpen bij de ontwikkeling en het zo zelfstandig mogelijk thuis, op school en tussen leeftijdsgenootjes kunnen functioneren.

De problemen in de zelfredzaamheid, het spel of bij schoolse activiteiten worden door middel van het oefenen van praktische vaardigheden verminderd of opgelost. Tevens krijgen ouders, verzorgers en leerkrachten adviezen om de situatie thuis en op school te verbeteren.
Binnen IN-MOTION Paramedisch Centrum wordt, waar nodig, nauw samengewerkt en afgestemd met kinderfysiotherapeute Patty van Hoorn, zodat uw kind de optimale begeleiding krijgt.
Voor meer informatie verwijzen wij naar onze website:
http://www.ergotherapiebreda.nl/pagina’s/kinderen.html

Voor wie is Ergotherapie geschikt?

Ergotherapie is zinvol voor u indien u als gevolg van een ziekte, handicap of door het ouder worden de gewone dagelijkse activiteiten niet meer naar wens kunt uitvoeren. Ook kleine ongemakken kunnen om een oplossing vragen.

Hoe verloopt het traject?

Tijdens de eerste afspraak gaan wij samen met u uitgebreid inventariseren welke activiteiten vanwege uw beperkingen negatief beïnvloed worden of onmogelijk zijn geworden. Ook wordt samen bekeken welke activiteiten voor u belangrijk zijn en welke activiteiten u samen met uw therapeut onder de loep wilt nemen. Daarna wordt besproken welke oplossingsrichtingen er zijn om de situatie te verbeteren.

In de volgende afspraken worden de oplossingsrichtingen uitgeprobeerd. U kunt hierbij denken aan het opnieuw aanleren van de activiteit, het leren omgaan met hulpmiddelen en aanpassingen, of instructie hoe u een activiteit op een andere manier kunt uitvoeren. De therapeute van Ergotherapie Breda oefent bij voorkeur bij u thuis in uw eigen vertrouwde omgeving.
Onze ergotherapeuten werken, waar nodig, nauw samen met uw andere behandelaren van het paramedisch centrum IN-MOTION.

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze website:

www.ergotherapiebreda.nl

Wordt Ergotherapie vergoed?

Fysiotherapie wordt vergoed vanuit uw aanvullende verzekering conform uw polisvoorwaarden. Raadpleeg de polis voor de voorwaarden van uw (aanvullende) zorgverzekering.
Met de meeste zorgverzekeraars zijn afspraken gemaakt over rechtstreekse declaratie. Voor meer informatie neemt u contact op met onze praktijk.

Op welke locaties kan ik terecht?

Sorry, we konden geen berichten vinden. Probeer andere zoekterm(en).