Fysiotherapie bij etalagebenen

Wat is Fysiotherapie etalagebenen?

De officiële naam is claudicatio intermittens. Dat is een symptoom van perifeer arterieel vaatlijden. De oorzaak van de klacht ligt in een vernauwing of afsluiting van een slagader naar of in de benen.

De behandeling bestaat meestal uit looptherapie. De looptherapie is bedoeld om de pijnvrije loopafstand te vergroten. Onder deskundige begeleiding leert u de coördinatie te verbeteren en steeds verder te lopen zonder pijn. Heeft u problemen met specifieke vaardigheden zoals traplopen? Deze kunt u dan gericht trainen onder begeleiding van een fysiotherapeut.

De fysiotherapeut besteedt ook aandacht aan de leefstijlveranderingen, die nodig zijn om het risico op verdere problemen te verminderen. Zoals het stoppen met roken, gezond eten en het ontwikkelen van een actieve levensstijl.

Voor wie is Fysiotherapie etalagebenen geschikt?

Voor alle patiënten waarbij claudicatio intermittens is geconstateerd. Met name graad 2 en 3 van Fontaine (dit geeft de ernst aan van de vaatvernauwing). Meestal constateert de vaatchirurg welke graad u heeft.

Indelingen bij perifeer arterieel vaatlijden Fontaine

Stadium Klinisch beeld

I - asymptomatisch

IIa - maximale loopafstand ≥ 100 meter

IIb - maximale loopafstand < 100 meter III - ischemische klachten in rust en/of trofische stoornissen IV - ulcera of necrose of gangreen

Hoe verloopt het traject?

Meestal stuurt de vaatchirurg u door naar een gespecialiseerde fysiotherapeut. Als er een indicatie is voor looptherapie, dan volgt er een onderzoek. Tijdens het onderzoek test de fysiotherapeut op een loopband hoever u kunt lopen zonder klachten en wat uw maximale loopafstand is. Daarnaast test hij eventueel nog de kracht in uw benen.

In-Motion is aangesloten bij het ClaudicatioNet en het Chronisch Netwerk.

ClaudicatioNet is een geïntegreerd zorgnetwerk dat patiënten, fysiotherapeuten, huisartsen en vaatchirurgen met elkaar in contact brengt. ClaudicatioNet streeft naar transparante en hoogwaardige zorg voor alle patiënten met perifeer arterieel vaatlijden in Nederland.

Wordt Fysiotherapie etalagebenen vergoed?

Fysiotherapie wordt vergoed vanuit uw aanvullende verzekering conform uw polisvoorwaarden. Raadpleeg de polis voor de voorwaarden van uw (aanvullende) zorgverzekering.
Met de meeste zorgverzekeraars zijn afspraken gemaakt over rechtstreekse declaratie. Voor meer informatie neemt u contact op met onze praktijk.

Op welke locaties kan ik terecht?