Wat is Fysiotherapie parkinson?

De ziekte van Parkinson is een ziekte van de hersenen. De ziekte leidt tot uiteenlopende klachten, zoals:

- trillen (tremor) van de handen, benen, kin of tong
- het trager worden van bewegingen (bradykinesie), moeite met starten van bewegingen (akinesie) en ontbreken van automatische bewegingen (hypokinesie)
- stijfheid van de spieren (rigiditeit)
- houdings- en evenwichtsproblemen en soms vallen bij het langer bestaan van de ziekte
- ‘bevriezen’ van de benen tijdens lopen (freezing), waardoor het lijkt of de voeten aan de vloer blijven plakken.

Een duidelijke oorzaak voor parkinson is nog niet gevonden. Een fysiotherapeutische behandeling helpt de parkinsonpatiënt om weer gemakkelijker, zekerder en vrijer te gaan bewegen. Zo nodig helpt de fysiotherapeut bij het onderhouden of opbouwen van de conditie. De patiënt leert zijn of haar mogelijkheden beter kennen en zijn zelfvertrouwen groeit. Verder kan de therapeut aandacht besteden aan specifieke dagelijkse activiteiten zoals lopen en het opstaan uit een stoel.

Voor wie is Fysiotherapie parkinson geschikt?

Hoe verloopt het traject?

Meestal stelt de neuroloog de diagnose parkinson of parkinsonisme vast. Hij verwijst u naar een fysiotherapeut voor een intake. De fysiotherapeut werkt met een aantal vragenlijsten. Deze zijn van groot belang om een volledig beeld te krijgen van de klacht en de herstelbelemmerende factoren.

Daarna volgt er een onderzoek. De fysiotherapeut neemt specifieke testen af met betrekking tot uw klacht(en). Hieruit kan hij bepalen wat de beste behandeling is.

In-Motion is aangesloten bij ParkinsonNet.

ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van patiënten met de ziekte van Parkinson. Meer dan 2000 zorgverleners (onder meer neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en verpleegkundigen) zijn aangesloten bij dit netwerk. ParkinsonNet is onderverdeeld in regionale netwerken rond een of meerdere maatschappen neurologie van de regionale ziekenhuizen.

Het streven is dat iedereen met de ziekte van Parkinson of een atypisch parkinsonisme de allerbest mogelijke zorg krijgt. Het ParkinsonNet zorgt ervoor dat de expertise van de zorgverleners groeit middels scholingen, het organiseren van het ParkinsonNet jaarcongres en door onderzoek. ParkinsonNet faciliteert een optimale samenwerking tussen de zorgverleners en maakt de kwaliteit van de aangesloten zorgverleners transparant.

ONZE SPECIALISTEN

Wordt Fysiotherapie parkinson vergoed?

Fysiotherapie wordt vergoed vanuit uw aanvullende verzekering conform uw polisvoorwaarden. Raadpleeg de polis voor de voorwaarden van uw (aanvullende) zorgverzekering.
Met de meeste zorgverzekeraars zijn afspraken gemaakt over rechtstreekse declaratie. Voor meer informatie neemt u contact op met onze praktijk.

Op welke locaties kan ik terecht?