Wat is Fysiotherapie?

De fysiotherapeut stabiliseert, vermindert of herstelt de functiestoornis of de gevolgen daarvan. Dat doet hij door het toepassen van oefentherapie, massage, elektrotherapie, advisering en begeleiding. Hiermee probeert hij de functie van het houdings- en bewegingsapparaat zodanig te verbeteren dat een normale houding en bewegen weer mogelijk is. Of u leert hoe u zo goed mogelijk met de resterende beperkingen om kunt gaan.

Voor wie is Fysiotherapie geschikt?

Fysiotherapie is geschikt voor mensen met klachten aan spieren, pezen, banden en gewrichten. Bijvoorbeeld: te gespannen spieren, peesontstekingen, bandpijn en artrose. De fysiotherapeut kan ook klachten verhelpen die ontstaan door de gevolgen van MS, een beroerte, luchtwegproblemen, een hartinfarct, of verklevingen.

Veel klachten in het houdings- en bewegingsapparaat kunnen door de fysiotherapeut positief worden beïnvloed. Daarbij kunt u denken aan:

- pijn aan spieren, pezen, banden en gewrichten
- hoofdpijn (eventueel met nekpijn)
- zwelling van gewrichten
- krachtsvermindering
- bewegingsbeperking
- stijfheid
- problemen met bewegen
- evenwichtsstoornissen
- ademhalingsproblemen
- vermoeidheidsverschijnselen of conditievermindering als gevolg van een andere onderliggende aandoening.

Of fysiotherapie geschikt is om uw klacht te verhelpen, moet blijken tijdens de screening, de intake en het onderzoek.

Hoe verloopt het traject?

Komt u zonder verwijzing, dan screent de fysiotherapeut eerst uw klachten. Dit gebeurt aan de hand van een standaard vragenlijst.

Komt u via de huisarts of specialist? Dan heeft deze de screening al gedaan.

Daarna doet de fysiotherapeut een lichamelijk onderzoek. De therapeut kijkt daarbij niet alleen naar de klacht zelf, maar onderzoekt ook waardoor de klacht ontstaat. Aan de hand van de uitkomsten stelt de fysiotherapeut samen met u een behandelplan op.

Wordt Fysiotherapie vergoed?

Fysiotherapie wordt vergoed vanuit uw aanvullende verzekering conform uw polisvoorwaarden. Raadpleeg de polis voor de voorwaarden van uw (aanvullende) zorgverzekering.
Met de meeste zorgverzekeraars zijn afspraken gemaakt over rechtstreekse declaratie. Voor meer informatie neemt u contact op met onze praktijk.

Op welke locaties kan ik terecht?