Wat is Geriatrie fysiotherapie?

Geriatriefysiotherapie richt zich op het verminderen van de achteruitgang. En op het behouden of het vergroten van de optimale zelfstandigheid van de cliënt. De geriatriefysiotherapeut werkt vanuit specifieke kennis over de doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden. Zij behandelt vooral met oefentherapie die is gericht op het herwinnen van mobiliteit en zelfstandigheid. En op het omgaan met het verlies daarvan. Onder andere trainen we op val preventie.

Geriatriefysiotherapeuten hebben na de basisopleiding fysiotherapie (hbo) een masteropleiding geriatriefysiotherapie gevolgd (MGPT).

Voor wie is Geriatrie fysiotherapie geschikt?

Geriatrie fysiotherapie is voor zogenaamde ‘kwetsbare ouderen met complexe gezondheidsproblematiek’. Hierbij horen ook cliënten die bijvoorbeeld door beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson of een gebroken heup, verschijnselen vertonen van ouderdom.

De geriatriefysiotherapeut adviseert en begeleidt ook gezinsleden en eventuele mensen die voor een familielid of kennis zorgen (mantelzorgers). Die informeert hij dan bijvoorbeeld over het ziektebeeld, de vooruitzichten, de behandeling, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen.

Hoe verloopt het traject?

Komt u zonder verwijzing, dan screent de geriatrie fysiotherapeut eerst uw klachten. Dit gebeurt aan de hand van een standaard vragenlijst. Komt u via de huisarts of specialist? Dan heeft deze de screening al gedaan.
Daarna doet de geriatrie fysiotherapeut een lichamelijk onderzoek. De therapeut kijkt daarbij niet alleen naar de klacht zelf, maar onderzoekt tevens waardoor de klacht ontstaat. Aan de hand van de uitkomsten stelt de geriatrie fysiotherapeut samen met u een behandelplan op.

ONZE SPECIALISTEN

Wordt Geriatrie fysiotherapie vergoed?

Fysiotherapie wordt vergoed vanuit uw aanvullende verzekering conform uw polisvoorwaarden. Raadpleeg de polis voor de voorwaarden van uw (aanvullende) zorgverzekering.
Met de meeste zorgverzekeraars zijn afspraken gemaakt over rechtstreekse declaratie. Voor meer informatie neemt u contact op met onze praktijk.

Op welke locaties kan ik terecht?