Shockwave therapie

Wat is Shockwave therapie?

Shockwave therapie is een behandeltechniek, waarbij de fysiotherapeut gebruik maakt van een apparaat dat geluidsgolven produceert, zogenaamde schokgolven. Deze geluidsgolven verplaatsen zich door de huid naar de plaats van de blessure. Shockwave stimuleert het natuurlijk herstel door de doorbloeding en zodoende de stofwisseling op plaats van de blessure te verbeteren. Shockwave therapie wordt beschouwd als een van de meest innoverende ontwikkelingen in de recente pijnbehandeling.

Het behandeltraject met shockwave is kortdurend. Vaak heeft de therapie al goed resultaat na gemiddeld 4 tot 5 behandelingen. Dit komt mede omdat de behandeling aangrijpt op de oorzaak van de klacht en niet op de symptomen van de klacht. De behandelfrequentie bedraagt 1 tot 2 maal per week. Een behandeling met shockwave duurt ongeveer 5 tot 10 minuten en maakt bij ons deel uit van een volledige behandeling fysiotherapie. Toepassen van shockwave kan pijn doen, maar de fysiotherapeut houdt tijdens de behandeling altijd rekening met de pijnbeleving en pas de intensiteit aan, wanneer dit nodig is.

IN-MOTION beschikt over de nieuwste generatie shockwave apparatuur van Enraf-Nonius, de Endopuls 811.

Voor wie is Shockwave therapie geschikt?

Shockwave therapie (bij ons zonder extra kosten) is vooral geschikt voor mensen, die al langer last hebben van pijn aan:

- Hiel (hielspoor; pijn onder de hiel)Endopuls 2
- Achillespees (achillodynie)
- Schouder
- Knieschijf ( jumpersknee)
- Elleboog (tennis- of golferselleboog)
- Spieren (triggerpoints)
- Andere vormen van peesklachten (tendinitis)

Hoe verloopt het traject?

Komt u zonder verwijzing, dan neemt de fysiotherapeut eerst een intake en een onderzoek van uw klachten af. Komt u via de huisarts, sportarts of specialist? Dan heeft deze de screening al gedaan. Daarna doet de fysiotherapeut een lichamelijk onderzoek. De therapeut kijkt daarbij niet alleen naar de klacht zelf, maar onderzoekt tevens waardoor de klacht ontstaat. Indien noodzakelijk maakt de fysiotherapeut, naast het reguliere onderzoek, gebruik van echografie. Dit geeft extra inzicht in de klacht en verhoogt de zekerheid van de conclusies van de therapeut. Aan de hand van de uitkomsten stelt de fysiotherapeut samen met u een behandelplan op.

Wordt Shockwave therapie vergoed?

U kunt zonder verwijzing van de (huis-)arts of specialist naar een van onze fysiotherapeuten voor behandeling met shockwave. Zowel op locatie Princenhage in Breda als op locatie Hoeven kunt u behandeld worden met shockwave therapie. Behandeling met shockwave wordt bij IN-MOTION gezien als reguliere behandeling fysiotherapie. Er worden door ons geen aparte kosten in rekening gebracht.

Op welke locaties kan ik terecht?